Get Drive respecteert de privacy van alle gebruikers van ons platform en website met betrekking tot de geautomatiseerde bewerking. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze bewerking. Het doel ervan is om voor betrokkenen hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dit Privacy beleid is geldig voor iedereen die gebruikt maakt van onze website en applicatie (voortaan Diensten) als Gebruiker. Dus geldt dit Privacy beleid niet voor de Chauffeurs, andere organisaties/instellingen of anderen die gebruik maken van onze Diensten op een andere manier.

Website en Applicatie (hierna ook “Get Drive”)

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “de beheerder”):
Get Drive, Gevestigd te Markerkant 13 – 10, 1314 AN Almere Nederland, kvk-nummer 68899823

Website / Applicatie
Alles die op deze website en applicatie zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de beheerder, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de Website en Applicatie. De verbinding die u zoekt met de Website en Applicatie is op uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf uw apparaten te beschermen tegen onder andere virussen. U bent verantwoordelijk over het functioneren van uw apparaten zoals uw GPS in uw telefoon. Door middel van GPS word uw locatie bepaald, maar dat betekent niet dat dat nauwkeurig gebeurd. U bent verantwoordelijk voor het opgeven van uw exacte locatie.
De beheerder is in geen geval aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en/of het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil bij het onrechtmatig gebruik van dienst en/of schending van de voorwaarden van deze privacy policy, is de beheerder gerechtigd alle schade die de beheerder lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Informatie
De informatie die door Get Drive wordt verzameld betreft de door u aan Get Drive verschafte informatie. Het gaat hier om: naam, adresgegevens, telefoonnummer, foto(‘s), betalingsmethoden, e-mailadres, uw zoekopdrachten, uw beoordelingen en uw gebruikersgeschiedenis binnen onze Diensten.
De door u opgegeven accountinformatie kunt u altijd veranderen of verwijderen, wanneer u inlogt op de applicatie. Houdt er rekening mee dat uw gegevens niet meteen, met het verwijderen van uw account, ook verwijderd worden uit de database van Get Drive. Indien wij het vermoeden hebben dat u fraude heeft gepleegd of dat er nog open staande schulden zijn op uw account, zullen uw gegevens worden gecontroleerd nog voor het verwijderen van deze.
Uw informatie over de volgende onderwerpen wordt door ons verzameld:
• Gebruikersinformatie: uw persoonlijke gegevens, maar ook uw gekozen instellingen en uw zoekopdrachten die u allemaal instelt/invoert in onze applicatie of website. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van cookies, hier vindt u meer over in ons cookiebeleid.
• Logingegevens: informatie als uw IP-adres, de tijden waarop u in- en uitgelogd heeft, gebruikte functies binnen de applicatie of op de site, de crashes die zijn voorgekomen en andere activiteiten.
• Locatiegegevens: indien u in de applicatie of op de website toestemming geeft tot het gebruik van uw locatie, zal uw locatie worden verzameld, bij de applicatie zal uw locatie worden verzameld, ongeacht of de applicatie op de voorgrond of op de achtergrond openstaat. Daarnaast wordt uw locatie ook verzameld via de Get Drive applicatie van de Chauffeur. Deze heeft de locatievoorziening altijd aan.
• Betalingsgegevens: de bedragen die door u worden betaald voor de geleverde diensten zullen door Get Drive worden verzameld.
• Reisgegevens: de door u afgelegde afstanden en de tijdstippen en de data van uw reizen.
• Mobiele apparaat gegevens: gegevens over uw mobiele telefoon kunnen door Get Drive worden verzameld. Zo kunnen gegevens als het model, merk, besturingssysteem, voorkeurstaal, serienummers, mobiel netwerkgegevens, bestandsnamen en identificatiecodes worden verzameld en opgeslagen.
• Contactpersonen: gegevens over de contactpersonen in uw contactenlijst kunnen worden verzameld.
• Beoordelingen: indien een Chauffeur na een taxirit een beoordeling achterlaat over de Gebruiker, u, dan zullen deze beoordelingen door ons worden verzameld en opgeslagen.
• Gegevens verkregen door koppelingen: indien u ervoor kiest om uw Get Drive account te koppelen aan een sociale mediadienst (Facebook, Twitter etc.) of aan een betalingsdienst kan Get Drive de gegevens van deze andere platformen zien en verzamelen.
• Andere accounts: indien u niet alleen als Gebruiker, maar ook als Chauffeur gebruik maakt van onze diensten, zullen de gegevens die in uw andere account staan worden verzameld door Get Drive.

Get Drive maakt gebruik van uw gegevens om:

• Onze diensten goed uit te kunnen voeren, te verbeteren, veiliger te maken en te kunnen ontwikkelen in een beter en soepeler werkend platform.
• U berichten te sturen. Denk bijvoorbeeld aan ontvangstberichten van betalingen, berichten over aankomende updates, over veranderende Algemene Voorwaarden, administratieve berichten.
• Door gebruik te maken van uw locatie, een verwachte aankomsttijd te genereren.
• Servers te controleren op misbruik en fraude.
• U te berichten over, voor u mogelijk interessante, gebeurtenissen, zoals promotiecodes, nieuwe diensten en producten, nieuws of evenementen. Mocht u aangeven deze promotionele berichten niet te willen ontvangen, ontvang u nog steeds berichten die niet promotioneel zijn zoals beschreven bij het tweede punt van ‘’ Get Drive maakt gebruik van uw gegevens om’’.
• Bugs en software fouten op te lossen en in de toekomst te voorkomen.
• Trends van gebruikers en activiteiten te volgen.
• Gegevens te analyseren.
• De diensten van Get Drive te personaliseren met doorverwijzingen, advertenties, sociale media connecties en content.

Toegang tot de website
De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

Opslag van uw gegevens
Al uw gegevens zullen worden opgeslagen in Nederland, echter kan de opgeslagen informatie worden overgedragen naar het buitenland. Houdt er rekening mee dat de gegevensbeschermingswetten in het buitenland ander kunnen zijn dan in uw woonomgeving. Indien er andere wetten zijn in het land waar uw gegevens worden opgeslagen, zullen wij u daarover informeren en maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen, zoals er in dit Privacy Beleid wordt vermeld.

Toestemming
De diensten van Get Drive worden geleverd op IOS en Android platformen. Deze platformen hebben beiden een andere manier om toestemming te vragen voor toegang tot bepaalde functies. Zo krijgt u bij een Android toestel eerst een lijst met de door Get Drive gevraagde toestemmingen. Door gebruik te maken van de applicatie van Get Drive gaat u op dat moment akkoord met het verschaffen van de door Get Drive gevraagde informatie.
Bij IOS toestellen wordt er gevraagd of u toestemming geeft aan de Get Drive applicatie om de gevraagde soorten informatie te verschaffen. Indien u ermee akkoord gaat, geeft u dit aan bij de melding die op uw scherm verschijnt.

Uitwisselen van uw gegevens
De door u aan Get Drive verschafte informatie kan in bepaalde situaties worden overgeleverd aan derden.
Uw informatie wordt uitgewisseld in de volgende gevallen:
• Indien andere applicaties of instellingen met onze diensten integreren, kunnen zij in sommige gevallen aan uw persoonlijke instellingen komen.
• Wanneer u iets plaats op een platform met een open publiek (Facebook, Twitter, etc.)
• Chauffeurs kunnen uw naam, foto, locatie en beoordeling verkrijgen. Dit is noodzakelijk voor de door u aangevraagde diensten.
• Met een overheidsinstantie indien het juridisch gegrond is en wij (Get Drive) van mening zijn dat het verschaffen van deze informatie een juiste handeling is.
• Met dienstverleners die werken voor Get Drive die van mening zijn dat het bemachtigen van informatie van zeer groot belang is bij het werk dat er wordt verricht.
• Met consulenten en marketeers die namens Get Drive werk uitvoeren.
• In een situatie waarin er sprake is van overname, fusie, verkoop, herstructurering o.i.d. van Get Drive of een deel daarvan.
• Op een manier waarop u als gebruiker niet geïdentificeerd kan worden.
• Om een andere reden waarover u geïnformeerd bent en ermee akkoord gaat dat uw persoonlijke gegevens uitgewisseld of gedeeld worden.

Advertenties
Andere bedrijven kunnen toestemming hebben om op onze servers analyses en metingen uit te voeren voor het plaatsen van online advertenties voor Get Drive, ook zullen de prestaties van deze advertenties worden gemeten om de resultaten van de advertenties op kaart te brengen. Deze gegevens kunnen verzameld worden door technologieën waaronder cookies.

Wijzigingen
Mochten er veranderingen, verwijderingen of nieuwe elementen komen in ons Privacy Beleid, dan zult u hierover door Get Drive op tijd worden bericht. Hierover zult u dan een mail ontvangen en/of een melding van krijgen binnen uw applicatie op uw mobiele toestel. Indien u na deze melding(en) nog steeds gebruik maakt van onze diensten, wordt dat beschouwd als uw akkoord met het nieuwe Privacy Beleid. Wij (Get Drive) verzoeken u dan ook om ons Privacy Beleid regelmatig te controleren op veranderingen, verwijderingen of nieuwe elementen en verzoeken u om uw van Get Drive ontvangen berichten goed te controleren op veranderingen in het Privacy Beleid.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen het recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoosgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt